top of page
_DSC5574.jpg

대지위치 : 인천광역시 서구 청라동

지역지구 : 단독주택용지 (제1종 전용주거지역, 1종 지구단위계획구역, 경제자유구역)

대지면적 : 275㎡ / 83.18평

건축면적 : 136.84㎡ / 41.39평

연 면  적 : 210.66㎡ / 63.72평

규      모 : 지상 2층

구      조 : 철근콘크리트

3.png
02.tif
컨셉페이지.tif
4.png
_DSC5670.jpg
_DSC5667.jpg
_DSC5637.jpg
_DSC6114.jpg
_DSC6117.jpg
_DSC6126.jpg
_DSC5529.jpg
_DSC5856.jpg
_DSC5664.jpg
_DSC5673.jpg
_DSC5541.jpg
_DSC5538.jpg
_DSC5535.jpg
_DSC5868.jpg
_DSC5913.jpg
_DSC5877.jpg
_DSC5922.jpg
_DSC5859.jpg
_DSC5880.jpg
_DSC5931.jpg
_DSC5769.jpg
_DSC6069.jpg
_DSC6075.jpg
_DSC6057.jpg
_DSC5760.jpg
_DSC6033.jpg
_DSC6081.jpg
_DSC6084.jpg
_DSC6078.jpg
_DSC5967.jpg
_DSC5982.jpg
_DSC5781.jpg
_DSC6018.jpg
_DSC6003.jpg
_DSC6009.jpg
_DSC5688.jpg
_DSC5700.jpg
_DSC5679.jpg
_DSC6099.jpg
_DSC6102.jpg
DJI_0245.jpg
DJI_0272.jpg
DJI_0260.jpg
DJI_0281.jpg
DJI_0299.jpg
DJI_0293.jpg
_DSC6202.jpg
_DSC6196.jpg
_DSC6253.jpg
_DSC6256.jpg
_DSC6220.jpg
_DSC6211.jpg
bottom of page